KRISTINE STORLI HENNINGSEN

Lektor

Easywrite är en internationell skrivportal som har sitt ursprung i Norge. Lektor och ägare är Kristine Storli Henningsen. Kristine startade portalen för att ge eleverna det hon själv ville ha som författare: Rätt verktyg, professionell vägledning och stöd under hela skrivprocessen. Easywrite erbjuder professionella kurser, feedback på din text, en inspirerande skrivmiljö och ett skrivprogram - där du också kan hitta pilotläsare. Vi hoppas att du blir nöjd med Easywrite i Sverige!


Lihagen 21, 3028 Drammen, Norge

+47 411 23 555